4. Welke veranderprincipes
hanteer ik?

Veranderprincipes zijn de uitgangspunten waarop een veranderaanpak gebaseerd is en daarmee ook de toetsstenen voor alle acties en interventies. Veranderprincipes geven antwoord op vragen als: Waar geloven we in als het gaat om verandering? Wat werkt? En hoe vertaalt zich dat naar onze aanpak?

Vind je deze uitleg nuttig?

Iedereen die betrokken is bij de verandering heeft zo zijn eigen visie op hoe verandering tot stand komt. Door met elkaar de veranderprincipes voor een specifieke verandering vast te stellen, maak je deze impliciete visies expliciet en kom je tot een gezamenlijk visie. Zo voorkom je onduidelijkheid (of onenigheid) onderweg. 

Welke veranderprincipe je kiest, bepaal je met elkaar. Waarbij het belangrijkste is dat het veranderprincipe altijd past bij de verandering (bijv. wil je dat teams zelfsturend gaan werken, dan leg je niet tot in detail op hoe ze dat moeten doen!)

In je communicatieaanpak kun je veranderprincipes vervolgens vertalen naar concrete bijpassende interventies en acties. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van veranderprincipes.

Vind je deze uitleg nuttig?
Voorbeelden van veranderprincipes
Veranderprincipe Vertaling naar acties en interventies
Gedrag verandert het beste / makkelijkst op de werkplek
  1. Aanbieden en ontwikkelen van integrale opdrachten
  2. Vraagstukken uit het werk integreren in de aanpak
Gedrag verandert door vallen en opstaan
  1. Eigen ‘first-aid’ kit maken
  2. Starten met het meest complexe stukje van de verandering
  3. Ruimte geven om te experimenteren 
  4. Just-in-time leerinterventies.
Gedrag verandert met en door elkaar
  1. Intervisiemomenten
  2. Het hele team / de hele afdeling verandert
  3. Online platform als tool om tips & tricks uit te wisselen
Gedrag verandert door mensen de ruimte te geven om mede vorm te geven en te vertalen
  1. ...