Wie zit in de verbindende coalitie?

Benieuwd of je met de juiste mensen in verbinding staat in deze verandering? Gebruik deze checklist om te ontdekken met wie je (nog meer) wilt praten. 

Start met het in kaart brengen van wie opdrachtgever van deze verandering zou kunnen zijn. Ga vervolgens in gesprek over de situatie met de juiste persoon/personen. Dit kan ook tijdens een bestaand overleg of informeel moment. 

Tip: Leg niet gelijk het probleem op tafel, maar stel een aantal open vragen waarmee je de ander helpt de situatie te onderzoeken. Zo kunnen jullie beiden nieuwe inzichten opdoen en van daaruit bepalen wat er nodig is.

Checklist verbindende coalitie
In deze verandering spelen de volgende beslissers & experts een rol in het proces:
RvB
HRM
IT
Finance
OR
Voorzitter
Specialisten
Sectormanagers zorg
Afdelingsmanagers zorg
Coördinator medische staf
Secretaresses
Cliëntenraad
Klankbordgroep patiënten
Klankbordgroep medewerkers
...
In deze verandering beïnvloeders & voorbeeldfuncties een voorbeeldrol:
RvB
HRM
IT
Finance
OR
Voorzitter
Specialisten
Sectormanagers zorg
Afdelingsmanagers zorg
Coördinator medische staf
Secretaresses
Cliëntenraad
Klankbordgroep patiënten
Klankbordgroep medewerkers
...
In deze verandering praat ik al met de volgende mensen / partijen:
RvB
HRM
IT
Finance
OR
Voorzitter
Specialisten
Sectormanagers zorg
Afdelingsmanagers zorg
Coördinator medische staf
Secretaresses
Cliëntenraad
Klankbordgroep patiënten
Klankbordgroep medewerkers
...
In deze verandering is het waardevol ook nog (verder) te praten met:
RvB
HRM
IT
Finance
OR
Voorzitter
Specialisten
Sectormanagers zorg
Afdelingsmanagers zorg
Coördinator medische staf
Secretaresses
Cliëntenraad
Klankbordgroep patiënten
Klankbordgroep medewerkers
...