6. Wie zijn de
cruciale spelers?

Door antwoord te geven op de vragen ‘van, voor en met wie’ krijg je inzicht in wie welke rol speelt in de verandering en welke verantwoordelijkheden in de communicatie daarbij horen. Zo zorg je voor een goede aansluiting van het verandertraject op de normale organisatielijnen.

Vind je deze uitleg nuttig?

Dit helpt je bij het bepalen van de belangrijke spelers en wat je kunt doen om hen toe te rusten in hun communicatierol. Daarnaast is het een waardevol hulpmiddel als je voor de vraag staat 'welke route werkt het best bij deze boodschap?’.

Uitgangspunt hierbij is de verbindende coalitie: met wie trek jij samen op in deze verandering om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren vanuit jouw expertise?

Wie zit in de verbindende coalitie?
Vind je deze uitleg nuttig?
Van, voor en met wie?
  1. Wie heeft de verandering geïnitieerd? Wat is het perspectief van deze persoon op veranderen en het succes van deze verandering?
  2. Wie gaat de verandering leiden en wat is het perspectief van deze persoon of groep op de verandering?
  3. Wie zijn er nodig om de verandering mogelijk te maken?
  4. Wie kan de verandering het beste uitdragen?
  5. Wie vertoont het gewenste gedrag al?
  6. Wie ervaren impact in hun werk?
  7. Wie dragen na de verandering zorg voor de borging van de verandering?