Communiceren
over, in en als de verandering

Communiceren doen we vaak vooral over de verandering. Maar we communiceren ook in de verandering (binnen het veranderteam) en communicatie is een belangrijk onderdeel van het realiseren van de verandering zelf.

Hieronder vind je een overzicht van op welke manier je communiceert ten opzichte van de verandering.

Communicatie en verandering

Communicatie over verandering

Proces- en voortgangs-
communicatie

Draagvlak &
feedbackmogelijkheid
creëren

  1. Voor alle medewerkers of specifieke groepen
  2. Middelen en informatie- bijeenkomsten

Communicatie in verandering

Informatie-uitwisseling
tussen betrokkenen bij
de verandering

  1. Overleggen/sessies
  2. Besloten online groepen en
 andere middelen om uit te wisselen

Communicatie als verandering

Communicatieve
interventies voor
verwerking en realisatie
verandering

  1. Voor mensen die impact ondervinden van de verandering
  2. Voor het toerusten van de communicatoren in de verandering