2. Wat is de impact
van de verandering?

Door een inschatting te maken van de impact van de verandering kun je bepalen welke mate van communicatieondersteuning nodig is bij een verandervraag. 

Samen met je opdrachtgever bepaal je de gewenste ondersteuning. Zo zorg je ook dat jouw prioriteit altijd bij de projecten met de grootste gevolgen voor de organisatie ligt. 

Vind je deze uitleg nuttig?

1. Beantwoord de vragen door per vraag het antwoord aan te kruisen dat het meest van toepassing is op jouw vraagstuk.

2. Bekijk vervolgens welke prioriteit de verandering. Zo kun je voor jezelf, en je afdeling, bepalen wat je kunt bieden en in welke mate je een bijdrage levert.

NB: op basis van het beleid wordt vooraf en in overleg vastgesteld welke kosten door het project en welke kosten door de afdeling communicatie worden gedragen.

Vind je deze uitleg nuttig?
1. Wat is de impact van de verandering?
In welke mate moeten mensen op een andere manier gaan werken? (mate van gedragsverandering)
nauwelijks
enigszins
sterk
In hoeverre gaat deze verandering het dagelijks werk van mensen aanzienlijk prettiger/eenvoudiger/makkelijker maken?
heel erg
enigszins
nauwelijks
Hoeveel medewerkers worden door deze verandering geraakt?
enkelen
redelijk wat
veel
Hoeveel verschillende afdelingen worden door deze verandering geraakt?
enkelen
redelijk wat
veel
Hoe groot is de kans dat deze verandering onze externe reputatie beïnvloedt?
klein
gemiddeld
groot
Hoe groot zijn de risico’s als deze verandering niet slaagt?
klein
gemiddeld
groot
Hoe groot zijn de besparingen die deze verandering oplevert?
klein
gemiddeld
groot
Hoe groot is de investering die wordt gedaan?
klein
gemiddeld
groot

2. Wat kan ik bieden?
Bekijk eerst hoe vaak groen je hebt…

3 of meer GROEN?

Samen, dus dedicated
communicatie adviseur

Communicatieaanpak incl. positionering, kernboodschappen, stakeholderanalyse, communicatiemiddelen en planning

Ontwikkelen communicatie-middelen en bijhouden communicatieplanning.

Actief lid van projectteam
Afhankelijk van de benodigde specifieke kennis en expertise, grootte van het (interne) netwerk, specifieke ervaring, prioriteit en beschikbaarheid ondersteuning van een (externe) adviseur.

Minder dan 3 groen?
Bekijk dán hoe vaak oranje hebt…

3 of meer ORANJE?

DIY met coaching =
zelf doen met hulp

Support met opstellen kern-boodschappen

Tegenlezen / reviewen van communicatie aanpak

Support bij cascade/ lijn (change communicatie)

Ook minder dan 3 oranje?
Dan heb biedt je geel:

3 of meer GEEL?

DIY met toolkit =
zelf doen

Gebruik van DIY toolkit om zelf de communicatie te bepalen en realiseren, eventueel met de hulp van een van onze vaste bureaus/collega’s voor tekst, foto, video, vormgeving.