5. Hoe stel ik een veranderverhaal op?

Het veranderverhaal dient als basis voor alle middelen en tools die worden ingezet en  zorgt er zo voor dat er één consistent verhaal wordt verteld over de verandering. Je maakt het veranderverhaal altijd samen met de veranderaars. 

Door hun input te vragen schrijf je niet alleen een compleet verhaal, maar door je vragen help je hen ook vanuit verschillende perspectieven naar de verandering te kijken en samen eventuele inconsistenties te ontdekken. 

Vind je deze uitleg nuttig?

Het opstellen van het verhaal is daarmee ook meteen een interventie die je helpt de neuzen in het veranderteam dezelfde kant op te zetten. 

Het vertalen van het verhaal naar middelen en tools gaat makkelijker wanneer je het verhaal volgens de onderstaande indeling structureert.  

Word je te laat betrokken in de verandering?

Begin dan met het opstellen van het veranderverhaal. Zo haal je snel de belangrijkste informatie op, laat je zien dat je direct in actie komt en voeg je herkenbare waarde toe vanuit jouw expertise.

Vind je deze uitleg nuttig?
Elementen van het verhaal

Door je verhaal te beginnen met een stukje geschiedenis en wat de organisatie al bereikt heeft, begin je positief. Door deze waarderende toon aan het begin, komt het verhaal vaak beter over op de lezer of luisteraar.

 1. Waar komen we vandaan? (geschiedenis)
 2. Waar staan we en/of wat hebben we bereikt? (vandaag)
 3. Wat doen we goed?
 4. Waar zijn we (minder) goed in?
 5. Wat speelt er in de markt & maatschappij?
 6. Waarom is het dan ook zaak te veranderen?
 7. Waar willen we naar toe?
 8. Wat moeten we daarvoor doen? (wat doen we al, moeten we nog meer doen, en niet meer doen)
 9. Wat betekent dit precies voor wie?
 10. Wat betekent dat voor hun werk en gedrag/handelen?
 11. Wat gaan we nu concreet doen en wanneer?
Structuur van het verhaal

Het veranderverhaal heeft altijd een vorm nodig. Dit kan een middel zijn zoals een animatie of een intranetbericht. Of een tool in de vorm van een praatplaat voor managers om met hun teams in gesprek te gaan, of slides voor bestuurder om managers mee te nemen in de verandering en hun input op te halen.

 1. Verhaal op één A4
 2. Verhaal in één paragraaf
 3. Verhaal in drie bullets
 4. Verhaal in één zin